Databeskyttelse

Hvem er Læsø Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Efter persondataforordningens artikel 37 skal Kommune udpege eller ansætte en databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der rådgiver fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) er 

Ulla Pia Thøgersen

Tlf: 96213019

Mail: ulpt@laesoe.dk

Hvis du som borger er fritaget fra digital post, er du velkommen til at sende et brev til vores databeskyttelsesrådgiver:

Læsø, Kommune
Doktorvejen 2
9940 Læsø
Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Der kan læses mere om Læsø Kommunes Databeskyttelse på nedenstående link:
https://www.laesoe.dk/kommunen/databeskyttelse