Skolebiblioteket

Læsø Bibliotek er et fællesbibliotek for hele øen. Det er både folke- og skolebibliotek: voksne lånere er velkomne i skoletiden og børn er altid velkomne.

For skolen fungerer biblioteket naturligvis som pædagogisk læringscenter, hvor lærere og elever kan hente alverdens viden fra bøger og IT-medier, og bibliotekaren er altid parat til at hjælpe med søgning efter information. 
Ud over alle materialerne kan man også benytte forskelligt AV-udstyr på biblioteket, f.eks. videokameraer, digitale kameraer, scannere og kopimaskine. 

Mange elever benytter biblioteket, når der skal arbejdes selvstændigt eller i små gruppe.

Læsø bibliotek er en vigtig del af skolen, og det er indrettet i en gammel gymnastiksal.
Hvem sagde noget om: "sjæl og legeme"?

En del af skolebiblioteket er et lokale med læsehjørne og rimelig stort udbud af billedbøger, læs-let-bøger og tegneserier

Biblioteket skal rumme materialer om folkeskolen samt pædagogisk litteratur.

Biblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning. Bibliotekarerne samarbejder om indkøb af materialer til elevernes fritidslæsning.
I skolens åbningstid har biblioteket en særlig serviceforpligtigelse overfor skolens elever og lærere.
Biblioteket stiller et medieværksted til rådighed for skolen, foreninger og borgere. Det skal indeholde teknisk udstyr bestående af digitale fotokameraer og analoge/digitale videokameraer til billede- og filmfremstilling.
I forhold til skolen er det bibliotekets opgave at:
1) give vejledning i brugen af undervisningsmidler i forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen,
2) formidle informationer og nye pædagogiske strømninger til personalet på skolen af relevans for udviklingen af Læsø Skole,
3) fremskaffe/hjemlåne materialer fra andre institutioner til brug i undervisningen,
4) fungere som tovholder i forbindelse med Læselyst-kampagner, Læsebånd og Skolen i Biografen,
5) vejlede eleverne i forbindelse med hjemlån,
6) undervise eleverne i biblioteks- og materialekundskab. 

Skolebestyrelsen godkender efter forslag fra skolens leder de undervisningsmidler, der indgår i biblioteket.

Link til Læsø Skoles hjemmeside: